Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vei

Forkjørsregulering av div. fylkesveier i Rakkestad kommune

Vedtak V1 2 B - 201 9

Med hjemmel i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger av 7. oktober 2005 (skiltforskriften) §§ 27 og 30 vedtar Statens vegvesen at følgende fylkesveier i Rakkestad kommune skal forkjørsreguleres:
 

Forskjørsvei,png

Vei 

Det er Rakkestad kommune som er eier av gatelys langs kommunale veier, og har også da ansvaret for drift og vedlikehold av disse.

Rakkestad kommune er avhengig av tilbakemeldinger fra innbyggerne i kommunen om mørke strekninger, mørke pærer, nedrevne gatelyskabler, skjeve eller skadede stolper etc. for å kunne vedlikeholde og rette opp feil og mangler.