Vei til eiendom ved opprettelse eller endringer

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.

Avkjørsel fra offentlig veg må være i henhold til reguleringsplan eller godkjent av Statens vegvesen.

Asfaltplan

Når Rakkestad kommune vedtar å sette av midler til asfaltering av grusveier så blir dette planlagt utført det kommende året.
Beløpets størrelse blir fastsatt i forbindelse med budsjettarbeidet hvert år.

Sommer- og vintervedlikehold

Sommervedlikehold av veiene

Rakkestad kommune utfører sommervedlikeholdet av de kommunale veiene selv. 

Vintervedlikehold av veiene

Vintervedlikehold utføres i hovedsak av privat entreprenør, men noe tar kommunen selv.
Dette gjelder i hovedsak brøyting og strøing av kommunale veier i sentrum

Noe info om når det måkes om vinteren er:
Målet er at det skal være gjennombrøytet til kl. 07:00 på hverdager og kl 09:00 på helligdager.
Ved stort snøfall eller ved sterk vind som skaper snøfonner i veibanen, er det vanskelig å holde overnevnte normer. Men i slikt vær blir det brøytet sammenhengende for å sikre fremkommeligheten på best mulig måte.

Gang- og sykkelveier

Rakkestad kommune har ansvaret for vår og vintervedlikehold av gang- og sykkelveier i kommunen.

Vei- og gatelys

Det er oppdeling på oppfølging av våre vei- og gatelys etter hvem som eier veien, men er du usikker så send tilbakemelding via Gata mi og så vil det bli videresendt til rette instans.

Fylkesveiene i Rakkestad kommune - tilbakemeldinger her : Ring 175

Har du tilbakemeldinger om dårlig vei - glatt og annet - så ringer du tlf. 175

Meldinger vedr. RV22 Mysenveien/Sarpsborgveien, FV22 Haldenveien og FV124 Strømfossveien/Eidsbergveien

Når det gjelder tilbakemeldinger som angår:

  • RV22 Mysenveien/ Sarpsborgveien
  • FV22 Haldenveien
  • og FV124 Strømfossveien/Eidsbergveien

Rv 22 Halden grense - Bergenhuskrysset - Eidsberg grense mot Mysen
Rv 111 Sarpsborg grense - Bergenhuskrysset - Eidsberg grense mot Askim
Rv 124 Bergenhuskrysset - Aremark grense (Strømfoss)

så kan Statens Vegvesen kontaktes;