Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Frivillighet

Rakkestad har et mangfold av frivillige. Den organiserte frivilligheten spenner vidt. Frivillighet er en viktig bærebjelke i demokratiet og velferdsstaten vår. Frivillige organisasjoner gir viktige tilbud og møteplasser til befolkningen, og fungerer som et supplement til offentlige tjenester.

Takk til alle dere frivillige som stadig stiller opp på ulike oppdrag og gjøremål.

Hva er frivillighet?

Det er ett "ikke-obligatorisk arbeide", dvs. den tiden er person bruker på å utføre en eller flere aktiviteter - 
enten gjennom en organisasjon, eller direkte ovenfor andre utenfor sin egen husholdning - uten å ta betalt"
ifølge ILO ( International Labor Organization)

Definisjonen vektlegger at frivillig arbeid innebærer at tjenesten eller aktiviteten blir fortatt uten at det betales lønn.
I tillegg må tjenesten eller aktiviteten være til fordel for samfunnet, miljøet eller andre enn nære slektninger eller personer
som regnes til egen husholdning.

Hva er frivillighet - Frivillighet Norge