• Du har rett til omsorg og omtanke fra foreldre eller foresatte. 
 • De har rett og plikt til å ta avgjørelser på dine vegne
 • Ettersom du blir eldre skal foreldrene dine lytte stadig mer til hva du mener, før de bestemmer for deg.
 • Du har rett til regelmessig kontakt med både mor og far selv om de bor hver for seg.
 • Når du er i stand til å ha egne meninger, skal du informeres og gis anledning til å uttale deg.
 • Din mening skal tillegges vekt i samsvar med hvor gammel du er og hvor moden du er.
 • Det er ikke lov å slå barn.
 • Du har rett til hjelp fra barnevernet hvis du har det vanskelig eller er i nød.
 • Du har rett til nødvendig helsehjelp der du bor.
 • Er du på sykehus har du rett til å ha minst en av foreldrene hos deg hele tiden.
 • Har du spesielle behov eller problemer, har du rett til særskilt hjelp.
 • Foreldrene dine har rett til å være hjemme fra arbeid når du er syk, i et begrenset antall dager, til og med det året du fyller 12.
 • Du kan se filmer som er tillatt for alle.
 • Alle under 16 kan fiske uten å betale fisketrygdavgift. 

Kilde: Barneombudet​