Trygghetsalarm omsorgsboligene

Trygghetsalarm i omsorgboligene er for beboere som ikke kan tilkalle hjelp på annen måte. Trtygghetsalarmen er ment for å tilkalle hjelp ved aktutt sykdom og/eller behov for snarlig assistane. Trygghetsalarmene er tilknyttet omsorogsboligenes personale via toveiskommunikasjon.