Trygghetsalarm omsorgsboligene

Trygghetsalarm i omsorgboligene er for beboere som ikke kan tilkalle hjelp på annen måte. Trygghetsalarmen er ment for å tilkalle hjelp ved aktutt sykdom og/eller behov for snarlig assistanse. Trygghetsalarmene er tilknyttet omsorogsboligenes personale via toveiskommunikasjon.