Rett til begrunnelse

Du kan kreve skriftlig begrunnelse dersom du i hovedopptak får avslag på søknad om barnehageplass. Dette gjelder også dersom du verken får 1. eller 2. ønske oppfylt.

Klagerett

Du har klagerett dersom du i hovedopptaket får avslag på søknad om barnehageplass. Du har også klagerett dersom du i hovedopptaket verken får 1. eller 2. ønske oppfylt.

Utenom hovedopptaket er det klagerett ved avslag for søkere med prioritet etter barnehageloven § 18

Frister og behandling

Fristen for å klage eller be om begrunnelse er 3 uker fra det tidspunktet du har mottatt tilbud/avslag. Klagen sendes barnehagemyndigheten i Rakkestad kommune på epost: postmottak@rakkestad.kommune.no  

Klagene som ikke gis medhold, oversendes for endelig behandling i kommunens klageutvalg.  Klagebehandlingen avsluttes vanligvis i månedsskiftet juni/juli.

Barnehageloven § 16

Søknad om barnehageplass omfattes av barnehageloven § 16 med følgende forskrift: Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.