Feiing og tilsyn

Du blir varslet om besøk av feieren med lapp i postkassen to til fire dager før besøket. Dette gjelder både feiing og tilsyn.

Vi forsøker så langt som mulig å etterkomme den enkelte huseiers ønske omå avtale tid.
På varsel-lappene er det krysset av for direktenummer til feieren.

Feiing

Ved feiing er det svært viktig at huseier/beboer har gjort klart til feiing, det vil si at :

 • trekken er stengt
 • eventuelle peisdører lukket
 • utlevert skjema er krysset av og lagt frem ved ytterdør

slik at feier tydelig forstår at det er klargjort til feiing.

Hvor ofte skal det feies?

Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg og at røykkanaler i fyringsanlegg som skal brukes til oppvarming av byggverk og blir feiet ved behov.

Feieren gjør en vurdering av behovet fortløpende i forhold til tilstand, fyringsmønster og sotmengde.

Tilsyn

Ved tilsyn må huseier/beboer være tilstede.

Tilsynet omfatter:

 • kontroll av skorsteiner 
 • ildsteder
 • røykvarslere
 • brannnslokkingsapparater 
 • samt informasjon om riktig fyring og forebygging av brann

Tilsynet avsluttes med en rapport som leveres til huseieren etter gjennomført tilsyn.

Eventuelle avvik skal besvares og rettes opp.

Feie- og tilsynsgebyr

Kommunestyret har fastsatt et årlig feie- og tilsynsgebyr.
Gebyret betales etter antall pipeløp og er ikke tilknyttet til tidspunkt for når feiing og tilsyn gjennomføres. 

Nytt ildsted ?

Hva må jeg huske på når jeg skal kjøpe ildsted? 

Ildsteder finnes i mange størrelser og varianter. I dag er et ildsted ofte like mye et møbel som en varmekilde,

men det er viktig å kjøpe et ildsted som passer til det arealet du skal varme opp. Man kan ta utgangspunkt at oppvarmingsbehovet er 60-80w pr m2.

Ildsteder som er godkjent i Norge skal:

 • Ha bruks- og monteringsveiledning på norsk eller et skandinavisk språk
 • Være CE- merket
 • Være godkjent etter den norske standarden NS EN 13240, 13229, 15250 eller 12815
 • Ildstedet må være rentbrennende (tilfredsstille utslippskravene i NS-3059 og NS3058. Her finnes det unntak)

NB: Husk å melde ifra til Rakkestad brannvesen når nytt ildsted er montert eller at det er foretatt vesentlige endringer.

Hvem kan montere ildsted?

Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere ildsted. Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Det er monteringsavisingen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder. Vi anbefaler å benytte en sertifisert montør.

Oversikt over sertifiserte montører finner du:

Må jeg søke om å installere ildsted? 

Installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig, men er meldepliktig til kommunen (feiervesenet).
Vi anbefaler at du får et monteringsbevis av montøren. Dette skal være ferdig utfylt og signert av montør.
Behold originalen i huspermen og send en kopi til Rakkestad brannvesen.

NB: Skal ildsted og ny skorstein monteres samtidig eller i bolig under oppføring er ildstedet søknadspliktig som en del av varmeanlegget.

Er du i tvil, ta kontakt med Rakkestad brannvesen!