Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Årsberetning

Hvert år utarbeides det en årsmelding for kommunen. Årsmeldingen skal behandles / godkjennes av kommunestyret.
Årsmeldingen vurderer kommuneområdenes og virksomhetenes resultater sett i forhold til fjorårets vedtatte handlings- og økonomiplan og budsjett.

Arbeidet med årsmeldingen avsluttes i mars og blir deretter behandlet av kommunestyret.