Flere nød- og vakttelefoner

Enhet Telefonnummer

Brann

110

Politi

112

Ambulanse

113

Legevakt - Sarpsborg Helsehus

69 12 19 20
   
* Teknisk vakt i Rakkestad kommune

Vi gjør imidlertid oppmerksom på vaktordningen er en beredskapsvakt som kun skal brukes ved akutte tilfeller. Vaktmesteroppdrag som kan avvente til neste ordinære arbeidsdag skal ikke løses gjennom bruk av beredskapsvakta.

908 41 287
   

Statens vegvesen: fylkeskommunale veier, brøyting etc.

915 55 979
   

Tannlegevakt Øsfold

69  11 77 99
   

Pasient- og brukerombudet i Østfold

69 20 90 90

Krisenteret i Sarpsborg

69 10 87 00

Ambulant akutteam

69 86 58 15
   

Ekstravakt smådyr:

 

Jeløya dyreklinikk

69 91 10 90

Fredrikstad dyrehospital

69 30 48 30

Spydeberg Smådyrsykehus

68 83 39 00