Flere nød- og vakttelefoner

 

Apotekvakt vakttelefon

69 00 24 00

Ambulant akutteam

69 86 58 15

Krisenteret i Sarpsborg

69 10 87 00

Legevakt - Sarpsborg Helsehus  

69 12 19 20

Pasient- og brukerombudet i Østfold

69 20 90 90

Tannlegevakt Øsfold

69  11 77 99

Teknisk vakt vann og veier Rakkestad kommune og vaktnummer for fylkesveier

* Teknisk vakt - vann og vei -  i Rakkestad kommune

Vi gjør imidlertid oppmerksom på vaktordningen er en beredskapsvakt som kun skal brukes ved akutte tilfeller.
Vaktmesteroppdrag som kan avvente til neste ordinære arbeidsdag skal ikke løses gjennom bruk av beredskapsvakta.

908 41 287

Statens vegvesen: fylkeskommunale veier, brøyting etc.

915 55 979