Brannsjefen gir normalt ingen dispensasjon fra dette.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover overnevnte tidsrom, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder.
Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Enhver plikter imidlertid alltid å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket. Kommer bålet ut av kontroll regnes dette som brudd på alminnelig aktsomhet.