Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

SFO - Skolefritidsordning

Vi har SFO ved våre 3 barneskoler.
SFO er et frivillig omsorgs, tilsyns og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for elever i 1. - 4. klassetrinn og 1. - 10. klassetrinn for funksjonshemmede barn.
Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial læring.

Det er søknadsfrist 15. april for SFO plass

Fakturering for SFO plass forfaller den 20. i mnd - for inneværene måned. Det faktureres for 11 av 12 måneder.