Huskeliste ved kjøp av fyrverkeri

Brannvesenet mener at streng kontroll med utsalgsstedene er viktig for å unngå ulykker. Så lenge fyrverkeri er lagret og solgt i henhold til forskriftene, bør det ikke være fare for mennesker eller materielle verdier. Dessverre slurver mange utsalgssteder med sikkerheten. Brannvesenet kontrollerer derfor utsalgsstedene i salgsperioden.

Når du skal kjøpe fyrverkeri, må du huske på at:

  • Alt fyrverkeri som selges i Norge skal være godkjent. Det skal være påtrykt et godkjenningsnummer som består av bokstavene DSB etterfulgt av en tallkode. Godkjenningen skal sikre at fyrverkeriet opptrer som forutsatt ved bruk og ikke gjør skade på personer og eiendom.
  • Fyrverkeri kan kun selges fra godkjent salgslokale i perioden 27. desember – 31. desember. Resten av året er det altså forbudt å selge fyrverkeri. Det er heller ikke lov å selge fyrverkeri på dørene eller fra ikke-godkjente salgslokaler.
  • Pyrotekniske artikler som kan forveksles med leketøy, for eksempel små tanks, er forbudt i Norge.
  • Raketter med styrepinne er forbudt i Norge
  • All innførsel av alle typer fyrverkeri er forbudt uten særskilt tillatelse. Dette betyr at privatpersoner ikke har tillatelse til å kjøpe fyrverkeri i f.eks. Sverige og ta dette med hjem.

 

Når kan jeg sende opp fyrverkeri?

Det er et generelt forbud mot bruk av alle typer fyrverkeri hele året. Ønsker du å sende opp fyrverkeri må du søke om tillatelse fra politi og brannvesen i god tid.

I Rakkestad er det generell tillatelse for publikum å sende opp lovlig fyrverkeri på nyttårsaften i tiden kl 18-02. Ved spesielle værforhold kan tillatelsen bli trukket tilbake.

Hvor kan jeg sende opp fyrverkeri?

Det er ingen regler i våre kommuner om hvor du har lov eller ikke lov til å sende opp fyrverkeri. Men du må vise generell aktsomhet når du sender opp fyrverkeri, slik som du må med all brannfarlig aktivitet.

Stjerneskudd

Stjerneskudd har de siste årene forårsaket en del brannskader og øyenskader. Stjerneskudd som brenner holder mellom 400 og 1000 grader. Dette er varmere enn et bål. Stjerneskudd skal bare brukes utendørs og bør holdes på strak arm, i ro og i god avstand til andre mennesker. Dersom flere stjerneskudd i bunt tennes samtidig, kan det bli store flammer som slår tilbake i hånda. Derfor bør stjerneskudd bare tennes ett og ett av gangen.

Aldersgrenser

Det er faktisk 16 årsgrense på bruk av stjerneskudd. Det er ikke uten grunn. Dessverre overholdes ofte ikke aldersgrensen og mange lar små barn holde i dette fyrverkeriet.

Det er 18 årsgrense for bruk av alt annet fyrverkeri enn stjerneskudd og tilsvarende. Det er altså forbudt for mindreårige å håndtere fyrverkeri.

Fyrverkeri er flott, men kan være farlig dersom det ikke håndteres på en riktig måte. Overhold tidsrammen og følg disse ti rådene for en trygg nyttårsfeiring.

1. FORBERED FYRVERKERIOPPSKYTINGEN I GOD TID

Finn et egnet sted og rigg til for avfyring, jfr. pkt. 4. Fyrverkeriet skal ligge utilgjengelig for barn og uvedkommende inntil oppskytingen starter.

2. LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK

Sett deg inn i produsentens anbefalinger, og legg merke til aldersgrensene. Det er 18 års aldersgrense for bruk av de fleste typer fyrverkeri. Yngre brukere må være under oppsyn av en ansvarlig. Det er 16 års aldersgrensegrense for bruk av stjerneskudd. Ikke hold og tenn på flere stjerneskudd samtidig. Det kan føre til en kraftig flamme og brannskader på hånden.

3. KONTROLLER AT FYRVERKERIET IKKE ER SKADET

Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.

4. SØRG FOR AT FYRVERKERIET IKKE KAN VELTE

Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp.

5. BRUK TENNSTAV

Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Lunta er kort og en flamme kan sette fyr på bakkebatteriet direkte. Bruk heller en tennstav, den får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.

6. BRUK BESKYTTELSESBRILLER

For å redusere øyeskader bør du bruke beskyttelsesbriller. Det får du tak i der du kjøper fyrverkeri.

7. BØY DEG ALDRI OVER FYRVERKERI SOM ER TENT PÅ

Inne i fyrverkeriet er det ofte en hurtiglunte som brenner svært raskt. Derfor kan fyrverkeri avfyres brått og uventet. Når du har tent lunta, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand.

8. IKKE TENN FYRVERKERIET PÅ NYTT DERSOM DET IKKE TENNER VED FØRSTE FORSØK

Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som kan medføre antennelse. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk, skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. Husk at barn gjerne bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri, så rydd opp etter deg.

9. HOLD GOD AVSTAND FRA OPPSKYTINGEN

Fyrverkeri inneholder eksplosiver som kan gi alvorlige skader.

10. ALKOHOL OG FYRVERKERI HØRER IKKE SAMMEN

Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne.

Søknad om tillatelse til bruk av fyrverkeri

Det er i de fleste kommuner akseptert at privat bruk av fyrverkeri nyttårsaften skjer uten at det innhentes særskilt tillatelse. Ønsker man å bruke privat fyrverkeri på andre dager i året, må søknad sendes politiet. Få politivedtektene hos politiet eller rådhuset. For større fyrverkeri i nærheten av tettbebyggelse eller andre brannfarlige omgivelser skal ansvarshavende alltid sørge for å ha tillatelse, også på nyttårsaften.

Privatpersoner kan bare få kjøpt fyrverkeri i klasse I (uten tillatelse) II og III. Fyrverkeri i klasse IV er profesjonelt fyrverkeri og selges ikke til privatpersoner. 

Søknad om tillatelse til bruk av fyrverkeri behandles enkeltvis og i samarbeid med politiet.
Den som bruker fyrverkeri og andre pyrotekniske effekter plikter å bruke dette slik det er forutsatt og slik at det ikke gjør skade på personer eller omgivelser, jf. Forskriftens § 2-9, første og andre ledd.