Rakkestad kommune har følgende vannverk:

  •  Sander
  • Fladstad
  • Kirkeng
  • Østbygda 
  • Rudskogen.

De som ønsker det, og bor i rimelig nærhet av en kommunal vannledning kan få vann fra et av disse vannverkene.
Graving av stikkledning og påkobling må den enkelte huseier koste selv.
Alle som har kommunalt vann skal ha en vannmåler. Denne fåes utlevert av kommunen.

Lurer du på noe vedrørende  vann og avløp ?

Vannmåleravlesningsskjema - (avleses 31.12)

vannkran[1]_150x200.gif

Her logger du deg inn og registrerer vannmålerstanden din.