Det finnes 1 offentlige tilfluktsrom i Rakkestad kommune.

Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av krigshandlinger.

Her er en oversikt over offentlige tilfluktsrom i Rakkestad kommune:

Sted Antall plasser
Gjensidigegården, Storgata 13, 1890 Rakkestad 175


Se kart over de offentlige tilfluktsrommene >>

Det er forskjell på offentlige og private tilfluktsrom
Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for allmennheten, ved at de menneskene som måtte være i nærområdet, kan søke vern i en beredskapssituasjon. Det er kommunene som eier og utfører vedlikehold av offentlige rom.  

Private tilfluktsrom er bygd og dimensjonert for å kunne gi vern for de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie. Eieren har ansvaret for vedlikehold.

Standarden på rommene varierer som følge av at de er bygd under ulike forskrifter, og varierende vedlikeholdsgrad.

Det er 17 private tilfluktsrom i Rakkestad. 8 av de ligger i kommunale bygg.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har laget en god og informativ orientering om tilfluktsrom

Tilsyn
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom.

Stortinget har bestemt at eksisterende tilfluktsrom skal opprettholdes.

Mer informasjon
Mer informasjon om tilfluktsrom finner du hos Sivilforsvaret

Gå til sivilforsvaret.no >>