Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Tilskudd til tidligpensjon

Tidligpensjonsordninga

Denne skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartneri og skogbruk.
Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og dermed stimulere rekrutteringen.

Informasjon hentet fra Landbruksdirektoratet - Tidligpensjon til jordbrukere.

Kontakt

Har du spørsmål?

Servicekontoret 
tlf.: 69 22 55 00
e-post: postmottak@rakkestad.kommune.no

Sist oppdatert 12. september 2022