Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Lokalhistorie, museer og severdigheter

Rakkestad kommune har en variert og interessant lokalhistorie. Ulike bevarte kulturminner forteller oss om vår egen historie helt fra de 10.000 år gamle boplassene på Høgnipen via bronsealderristningene på Bjørnstad, de mange gravhaugene fra ulike epoker til det sjeldne funnet av runestenen på Øverby fra 400- tallet e. Kr

Rakkestad kirke fra 1200-tallet er vårt viktigste kulturminne fra middelalderen. Gjennom mer enn 800 år har den tatt imot bygdefolket i glede og sorg.

Rakkestad kommune har en rikholdig gjenstandssamling som inneholder bl.a. kopier av en rekke skinnbrev, bruksting fra hverdagslivet, redskaper brukt i landbruket, husmannspenger, bøker og gamle bibler, den aller eldste fra 1588.

Rakkestad Lokalsamling har gjennom 50 år samlet inn historisk kildemateriale, i hovedsak analoge, men i 2019 ble Rakkestads kirkebøker digitaliserte. Det samme gjelder noen tusen fotografier og disse finner du i "Digitalarkivet"

Mølle – og sagbruksvirksomhet har vært en viktig del av bygdas preindustrielle historie, og Rakkestad Historielag har i varetatt både Sandbekk Mølle i Degernes og Kaaen Sag og Mølle i Rakkestad. To viktige kulturminner som forteller om denne delen av lokalhistorien.

Lokalhistorie Museer LSeverdigheter nettside illbld