Næringsutvikling vis a vis miljøstyring og dokumentasjon

Dagens krav i marked og forvaltningen til miljødokumentasjon, krever at miljøhensyn mer og mer må bakes inn i bedrifter og virksomheters styring- og ledelsessystem/miljømerkesystem. Uansett er det viktig å kunne dokumentere og skape en troverdighet overfor kundene, leverandører eller markedet for at det jobbes systematisk med dagens krav til det å fremstå som en moderne og miljøvennlig bedrift - en grønn bedrift.
Noen kommuner har f.eks. allerede vedtatt å være en miljøfyrtårn kommune som jobber mot å miljøsertifisere små og mellomstore virksomheter. Større bedrifter kan ha krav til mer avansert miljøstyringssystem. Det betyr at kommunen har skaffet seg kompetanse for å videreutvikle sine egne virksomheter mot å få en miljøgodkjenning og kommunen kan sertifisere og foretar miljøfyrtårn godkjenninger overfor næringsliv/ virksomheter. I Indre Østfold er et økende antall bedrifter og virksomheter blitt miljøfyrtårngodkjente.