Grunneier søker om å måle opp sin egen eiendom. Kart vedlegges.

Gebyr for oppmåling betales etter vedtatt betalingsregulativ i Rakkestad kommune, under vedlegg 1b.