Grunneier søker om å måle opp sin egen eiendom. Kart vedlegges.

Kommunen sender ut varsel om oppmålingsforretning til grunneier og naboer. Under denne forretningen vil de eksisterende eiendomsgrensene bli avklart.

Gebyr for oppmåling betales etter vedtatt betalingsregulativ i Rakkestad kommune, under vedlegg 1b.

Når gebyret  er betalt, vil de oppmålte eiendomsgrensene bli lagt inn i kartverket.
Deretter oversendes matrikkelbrev til grunneier.


Ta kontakt med Servicekontoret, Rakkestad Rådhus om du ønsker hjelp med kartutskrift eller annen informasjon.

 

Linke til skjema for "Oppmåling av eksisterende eiendom" :

 

Linker: