Avfallshierarki

I Regjeringens nasjonale strategi for en grønn, sirkulær økonomi og regjeringens nasjonale avfallsstrategi «Fra avfall til ressurs» gis det føringer for avfallshåndtering. Disse beskriver et "avfallshierarki" som framstilles som en avfallspyramide.

D 2QKuc 4EWD 0ZAAAAAElFTkSuQmCC

Avfallspyramiden angir hvordan vi skal tenke på avfall i framtiden. Den illustrerer at vi skal prioritere avfallsreduksjon og ombruk før annen behandling av avfall som kildesortering, gjenvinning og deponering

Tips til avfallsreduksjon og ombruk i Rakkestad

Rakkestad har flere gode bruktbutikker og muligheter for utlån av utstyr:

  • Rause AS (link) – Utviklingssenter med eget utsalgssted for rebruk
  • Lokale bruktbutikker i Rakkestad og Degernes sentrum
  • Utlånssentralen i Rakkestad (link)
  • Kreativt hjørne Rakkestad (link)

Tøybleier

Rakkestad kommune gir engangstilskudd til innkjøp av tøybleier. Tøybleier er skånsomt for miljøet, barnet og lommeboka. De kan brukes i hele bleieperioden og har lang levetid. Mer informasjon om tøybleier finnes i dette dokumentet.

Støtten gis som engangsutbetaling på 500kr.
Søknad sendes til E-post: postmottak@rakkestad.kommune.no eller kommunens postmottak.

Søknaden må inneholde:

  • Kopi av kvittering for kjøp av tøybleier
  • Utfylt søknadsskjema