Ønsker du kontakt med tjenesten?

Ta kontakt med:

Jorunn Hånes Funderud
tlf. 489 94 362
e-post: jorunnhanes.funderud@rakkestad.kommune.no

Tjenestetilbud barn, ungdom og voksne

Psykisk helsearbeid og rustjeneste skal gi koordinerte og samordnede tjenester til personer bosatt i Rakkestad kommune med psykiske eller rusrelaterte lidelser.  Enheten skal med solid kompetanse og fleksibel tilpasning bidra til økt livskvalitet, verdighet og mestring.

Psykisk helsearbeid kan tilby støttesamtaler og individuell oppfølging til barn, voksne og deres familier.

Hvordan kan jeg søke om hjelp?

Søknad fremmes via skjema "Helse- og omsorgstjenester"

Du kan søke selv eller du kan få hjelp med å fylle ut søknaden, om det er nær slektning, nabo, helsepersonell eller fastlegen din.
Skjemaet inneholder felt hvor du gir fullmakt til den som hjelper deg.
Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, så kan fastlegen din hjelpe deg med å søke om dette.

Søknaden vil bli tatt opp i felles teamledermøte og saksbehandlingen kan ta noen uker.
Du vil bli kontaktet av teamlederen og dere vil ha ett felles møte for å finne ut ditt behov og så blir det fattet vedtak.

Ved behov for akutt hjelp må man henvende seg til LEGEVAKTEN - NØDNUMMER 116117

 

Behandlingstilbud og behandling/læring kurs hos Psykisk helsearbeid og rustjenesten:

Kurs: Tid: Sted:

Nada

Etter avtale Familiesenteret

MediYoga

Etter avtale Familiesenteret

KiB-kurs
Kurs i mestring av
Belastning

en dag i uka - 2,5 t. pr. kursdag
Målet er KiB- kurs i løpet av høsten og våren
over 10 ganger
Familiesenteret

KiD-kurs
Kurs i depresjonsmestring

en dag i uka - 2,5 t. pr. kursdag
Målet er Kid kurs i løpet av høsten og våren
over 10 ganger
Familiesenteret

Sinnemestring-kurs Brøset-modellen

en dag i uka - 2,5 t. pr kursdag
Målet er å ha 2 kurs i året
over 20 ganger

Familiesenteret

Tilbake til nåtid

en dag i uka - 2,5 t. pr kursdag
Målet er å ha 2 kurs i året
over 20 ganger

Familiesenteret
 

Hverdagsglede

en dag i uka - 2,5 t. pr kursdag
Målet er å ha 2 kurs i året
over 6 ganger
Familiesenteret

Takk, bare bra

Kurs for eldre.
Målet er å ha 2 kurs i året
Familiesenteret

Forløpskoordinator og pakkeløp - vil du vite mer?

Hva er pakkeforløp?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1.januar 2019.

Du kan lese mer om de ulike pakkeforløpene her:

Hva er forløpskoordinator?

I forbindelse med innføring av pakkeforløp er det forventet at kommunen skal oppnevne en forløpskoordinator for deg. I Rakkestad kommune betyr det:

  • Hvis du allerede har oppnevnt en koordinator eller en kontaktperson som kjenner deg godt, er denne personen din forløpskoordinator.
  • Har du ikke kontakt med kommunen fra før, men vil søke om tjenester, må du kontakte Servicekontoret på telefon 69225500.

Hvis du har spørsmål om pakkeforløpene eller ønsker generell informasjon om pakkeforløpene du kontakte
Jorunn H. Funderud
tlf. 489 94 362 / 69 22 55 00
e-post: jorunnhanes.funderud@rakkestad.kommune.no