Psykisk helsearbeid og rustjeneste er delt opp i tre team i Rakkestad kommune :

 

  1. Familiehjelpen

  2. Rusteam

  3. Voksenteam

Psykisk helsearbeid og rustjeneste skal gi koordinerte og samordnede tjenester til personer bosatt i Rakkestad kommune med psykiske eller rusrelaterte lidelser. 
Enheten skal med solid kompetanse og fleksibel tilpasning bidra til økt livskvalitet, verdighet og mestring.

Psykisk helsearbeid kan tilby støttesamtaler/individuell oppfølging  til barn, voksne og deres familier.

Hvordan kan jeg søke om hjelp ?

Du kan ta kontakt med Servicekontoret i kommunen for å få hjelp med å søke om denne tjenesten.
Du har rett til å få hjelp med å fylle ut søknaden, om det er nær slektning, nabo, helsepersonell eller fastlegen din.
Skjemaet inneholder felt hvor du gir fullmakt til den som hjelper deg.
Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, så kan fastlegen din hjelpe deg med å søke om dette.

Søknaden vil bli tatt opp i felles teamledermøte og saksbehandlingen kan ta inntil 4 uker.
Du vil bli kontaktet av teamlederen og dere vil ha ett felles møte for å finne ut ditt behov og så blir det fattet vedtak.

Ved behov for akutt hjelp må man henvende seg til LEGEVAKTEN - NØDNUMMER 116117

 

Ønsker du å søke fordi du trenger hjelp med å mestre dagene? eller få være med på aktiviteter ?- kurs- og/eller behandlingstilbud ?

Søknad Psykisk Helse og Rustjeneste Logo.PNG

Ved behov for bistand til å søke tjenesten kan du ta kontakt via:  Servicekontoret i Rakkestad Rådhus.
eller ta kontakt via kontaktinformasjonen på siden du føler passer for det som er din utfordring,
og som du vil ha hjelp med.

Skjemaet " Helse - og omsorgstjenester-søknad"  finner du nederst på siden under "Skjema"
og under "Skjemaer A til Å" fra Selvbetjening .

I rubrikken under fra side 2, på skjema. skriver du inn hva du søker av hjelp, aktivitet, kurs- og behandlingstilbud innen kommunens Helse - og omsorgstjenester.
 

Helse-ogomsorgstjeneste rubrikk for søke hjelp[2].PNG