Vei til eiendom ved opprettelse eller endringer

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.

Avkjørsel fra offentlig veg må være i henhold til reguleringsplan eller godkjent av Statens vegvesen.

Asfaltplan

Når Rakkestad kommune vedtar å sette av midler til asfaltering av grusveier så blir dette planlagt utført det kommende året.
Beløpets størrelse blir fastsatt i forbindelse med budsjettarbeidet hvert år.

Sommer- og vintervedlikehold

 Sommervedlikehold av veiene

Rakkestad kommune utfører sommervedlikehold av kommunale veier.

Vintervedlikehold av veiene

Vintervedlikehold utføres i hovedsak av privat entreprenør, men noe tar kommunen selv. Dette gjelder i hovedsak brøyting og strøing av kommunale veier i sentrum

Informasjon om måketid på vinteren

Målet er at det skal være gjennombrøytet til kl. 07:00 på hverdager og kl 09:00 på helligdager.

Ved stort snøfall eller ved sterk vind som skaper snøfonner i veibanen, er det vanskelig å holde overnevnte normer. Men i slikt vær blir det brøytet sammenhengende for å sikre fremkommeligheten på best mulig måte.

Gang- og sykkelveier

Rakkestad kommune har ansvaret for vår- og vintervedlikehold av gang- og sykkelveier i kommunen.

Vei- og gatelys

Oppfølging av veier og gatelys deles mellom kommune, fylkeskommune og stat. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene.

Kommunal vei

Har du tilbakemeldinger på kommunale veier, melder du ifra via GataMi.

Riks- og fylkesvei

Har du tilbakemeldinger på følgende veier:

  • Rv22 Mysenveien/Sarpsborgveien
  • Fv22 Haldenveien
  • Fv124 Strømfossveien/Eidsbergveien
  • Rv22 Halden grense - Bergenhuskrysset - Eidsberg grense mot Mysen
  • Rv111 Sarpsborg grense - Bergenhuskrysset - Eidsberg grense mot Askim
  • Rv124 Bergenhuskrysset - Aremark grense (Strømfoss)

melder du i fra til Statens Vegvesen: