Rakkestad kommune anbefaler Byggsøk som søkerfunksjon for byggsøknader

ByggSøk er nasjonale løsninger for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker.
ByggSøk kan brukes av alle og er gratis.

FØR byggesøknad sendes kommunen skal det sendes: