Rakkestad kommune anbefaler Byggsøk som søkerfunksjon for byggsøknader

ByggSøk er nasjonale løsninger for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker.
ByggSøk kan brukes av alle og er gratis.

FØR byggesøknad sendes kommunen skal det sendes:

Har du en godkjent byggesøknad - men ser at det ønskes endringer?

Som utgangspunkt kan ikke noe endres på en godkjent byggesøknad.

Man bør være i dialog med kommunen uansett dersom det er endringer.

Så må det eventuelt bli en diskusjon/vurdering når hva man ønsker å endre er kjent for kommunen.