Opprette ny eiendom (matrikkelenhet)

Grunneier søker om å opprette ny eiendom, sammen med søknaden vedlegges kart med inntegnet forslag til nye eiendomsgrenser.
Søknaden vil deretter bli behandlet i henhold til reglene i Plan- og bygningsloven - Lovdata.
Det kan være nødvendig å sende saken på høring til andre instanser.

Når søknaden er innvilget, vil kommunen sende ut varsel om oppmålingsforretning til grunneier og naboer.
Under denne forretningen vil nye og eksisterende eiendomsgrenser bli avklart sammen med eventuelle rettigheter.

Gebyr for oppmålingen betales etter vedtatt "betalingsregulativ etter Matrikkelloven"  for Rakkestad kommune, under vedlegg 1B 

Når gebyret er betalt og eventuelle avtaler om nye rettigheter er mottatt, blir saken sendt for tinglysing.
Etter at tinglysingen er gjennomført vil matrikkelbrev bli utstedt over den nye eiendommen.

Partene har deretter selv ansvaret for å overdra den nye eiendommen til kjøperen, inkludert nødvendig pantefrafall.
 

Ta kontakt med Servicekontoret, Rakkestad Rådhus om du ønsker hjelp med kartutskrift eller annen informasjon.
 

Linker til søknadsskjemaer for "Opprett ny eiendom (matrikkelenhet)":

Linker :