Priser på kopier og utskrifter

 • Kopi og utskrift i svart/hvitt - A4: Kr. 3,- pr. side
 • Kopi og utskrift i farger - A4: Kr. 13,- pr. side
 • Kopi og utskrift i svart/hvitt - A3: Kr. 6,- pr. side
 • Kopi og utskrift i farger - A3: Kr. 26,- pr. side
 • Attestering av kopier: gratis 

Tapt lånekort eller sen innlevering av medier

 • Tapt lånekort kr. 15,-
 • 1. purring ved for sen innlevering av medier kr. 20,-
 • 2. purring ved for sen innlevering av medier kr. 30,-
 • 3. purring ved for sen innlevering av medier kr.40,-
   

Hvis lånefristen overskrides må låneren betale overtidspenger. Purring sendes etter kort  tid. (se oppslag ved skranken)
Lånekortet blir sperret for bruk såfremt purreavgift/krav utgjør 3. gangs purreavgift x 2 eller mer. (130,- kroner)

Priser på erstatning av medier

 • Skjønn- og faglitteratur Kr. 300, – pr. bok
 • Barnebok: Kr. 200,- pr. bok
 • Tidsskrifter: Kr. 50, – pr. hefte
 • Lydbok voksen: Kr. 3o0, – pr. lydbok
 • Lydbok barn: Kr 200,- pr. lydbok
 • Språkkurs: Vurderes i hvert tilfelle
 • Video/dvd: Kr. 100, -
 • Tv-spill: Kr. 300,-