Tilskuddsbrev fra Viken fylkeskommune

Brevet er sendt elektronisk og brukerne må gå inn i Altinn for å finne brevet der. Vi er klar over at mange brukere ikke er «digitale» så dersom ikke brevet blir åpnet i Altinn innen 40 timer – blir brevet sendt i ordinær post til brukernes adresser. Dersom bruker har verge, er det vergen som mottar brevet.

Hvordan søke på TT-kort i Viken?

Du kan søke via skjema: TT-kort søknadsskjema Viken fylkeskommune.pdf (skjema ligger nederst i artikkelen under "Skjemaer") det ligger også link til ett elektronisk skjema  der også

Søknadsskjemaet består av en egenerklæring og en legeerklæring. 
Du og legen din kan fritt velge å bruke det digitale skjemaet eller PDF-skjemaet, dere trenger ikke å bruke samme type skjema. 

I egenerklæringen spør vi om: 

 • Hvem du er 
 • Hvor du bor og hvordan du reiser i dag 
 • Hva slags funksjonsnedsettelse du har 
 • Hvorfor du ikke kan reise med kollektivtrafikk 
 • Om du får støtte til transport fra NAV 
 • Du må også legge ved en legeerklæring. Vi spør legen om flere detaljer rundt funksjonsnedsettelsen din og hva som gjør at du ikke kan reise med kollektivtrafikk. 

Hvor mye har du igjen på TT-kortet ? Dette kan du sjekke på flere måter

Finn først fram brukernummeret ditt, det står på TT-kortet, så kan du: 

 • Ringe Rogaland Taxi på tlf. 51 90 90 01. 
 • Gå inn på internettsiden www.rtt.no/tt. 
 • Sende SMS med brukernummeret til 404 66 000. 
 • Du kan også få saldoen av drosjesjåføren. 

Hvor lenge varer TT-kortet?

TT-kortet varer i to eller fire år. Det står i vedtaket hvor lenge TT-kortet ditt varer. Du får et varsel tre måneder før TT-kortet utløper, slik at du rekker å søke på nytt. 

Når får jeg TT-kortet? Hva får jeg i tilskudd? Hvor kan jegreise?

Når får jeg TT-kortet? 

Det tar vanligvis en måned å behandle en søknad om TT-kort. Hvis det kommer mange søknader samtidig kan det hende vi trenger lengre tid, da vil du få beskjed om det. 

TT-ordningen i Viken har ikke ventelister, så du får tilsendt TT-kortet så fort vi har godkjent søknaden din. 

Hva får jeg i tilskudd? 

Tilskuddet blir bestemt hvert halvår ut fra årsbudsjettet til fylkeskommunen. Du får pengene to ganger i året, i januar og i juli. Første halvår 2021 er grunntilskuddet 2900 kr. Du kan ikke søke om ekstra utbetalinger.  

Alle får det samme grunntilskuddet. Vi tilpasser ikke tilskuddet til ditt individuelle transportbehov. 

Noen brukergrupper får et større tilskudd: 

 • De som må reise med bil tilpasset rullestol får et ekstra tilskudd. 
 • De som bor mer enn 15 km fra kommunesenter får et ekstra tilskudd. Hvis kommunen har flere servicetorg regnes avstanden til det nærmeste. 

Hvor kan jeg reise? 

Du kan reise hvor du vil i hele landet, så lenge du reiser med en transportør som kan ta imot betaling med TT-kortet. Du må selv passe på at du har nok penger på kortet til å betale for reisen. Du skal ikke betale egenandel for reisen.  

Hvor lenge varer TT-kortet? 

TT-kortet varer i to eller fire år. Det står i vedtaket hvor lenge TT-kortet ditt varer. Du får et varsel tre måneder før TT-kortet utløper, slik at du rekker å søke på nytt.