Tilskuddsbrev fra Viken fylkeskommune

Brevet er sendt elektronisk og brukerne må gå inn i Altinn for å finne brevet der. Vi er klar over at mange brukere ikke er «digitale» så dersom ikke brevet blir åpnet i Altinn innen 40 timer – blir brevet sendt i ordinær post til brukernes adresser. Dersom bruker har verge, er det vergen som mottar brevet.