Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Kommunale tilskudd til kulturformål

Det kan gis økonomisk støtte til lag, foreninger og andre som driver kulturarbeid i Rakkestad kommune. Støtten gis innenfor de budsjettrammer som er gitt av kommunestyret. Søknad om støtte avgjøres av rådmannen.

Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og økonomiske interesser. Ved fordeling av økonomisk støtte prioriteres lag, foreninger og tiltak som retter seg mot barn og undom, funksjonshemmede og/eller andre grupper Rakkestad kommune ønsker å prioritere. Egenkapital vil også være en del av tilskuddsordningen.

Ved tildeling av tilskudd innhentes uttalelser fra Rakkestad Idrettsråd og eventuelt andre sammenslutninger.

Her finner du de ulike kulturformålene det kan søkes tilskudd på og alle har søknadsfrist: 15.april

#4816133Kulturformål - Rakkestad kommune