Tilbud om vigsel

Om borgerlig vigsel
Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Det innebærer at vigselsmyndighet overføres til ordfører, varaordfører og kommunalt ansatt eller folkevalgt i Rakkestad kommune.

Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven.
Rakkestad kommunestyre har i sak 46/18 den 13.12.2018 i tillegg gitt rådmannen i Rakkestad kommune vigselsmyndighet.

Ekteskap blir inngått ved at brudefolkene møter for en vigsler. Mens begge er tilstede skal de erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for ektefolk.

Det borgerlige vigselsformularet skal benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler, jf. ekteskapslovens § 15. Utover dette er det rom for å tilpasse seremonien med for eksempel tekst og musikk etter brudeparets ønske.

Forberedelser til vigselen

Prøvingsattest
Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt og utsteder prøvingsattest, så alle spørsmål knyttet til prøving rettes dit.

Bestille tid for vigsel
Det bestilles tid for vigsel ved henvendelse til kommunens servicekontor eller ved å sende e-post til postmottak@rakkestad.kommune.no
Original prøvingsattest må være innlevert/følge vedlagt før vigsel kan gjennomføres.

Tidspunkt
Rakkestad kommune gjennomfører vigsler på:

 fredager, mellom kl. 13.00 - 15.30,
og tredje lørdag i måneden, mellom kl. 12:00-14:00


Sted
Rakkestad kommune holder kun vigsler i Rakkestad rådhus.

Kostnad
Å gifte seg i Rakkestad kommune er gratis. Man trenger ikke være bosatt i Rakkestad for å gifte seg i Rakkestad kommune.  Kostnader som påløper utover ordinær seremoni dekkes av brudefolket selv.

Kjønnsnøytral ekteskapslov
1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Seremonirommet
Seremonien avholdes i kommunestyresalen i rådhuset. Paret er velkommen til å ta med seg gjester inn under seremonien. Det er sitteplasser til ca. 40 personer.

 

Gjennomføring av vigselen

Fremmøte
Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tispunkt for vigsel. Det må fremvises original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter.

Vitner
To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg.

Språk
Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på annet språk enn norsk. I så tilfelle må paret selv ta med seg kvalifisert tolk. Utgifter til tolk dekkes av paret selv.

Seremonien
Seremonien tar ca. 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgelig vigsel lest opp.
Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren.

Ringer
Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Det gis beskjed om dette før seremonien starter.

Kunstnerisk innslag
Seremonien kan inkludere f.eks. musikk eller diktlesing. Dersom dette planlegges, må det gis beskjed om dette på forhånd.

Fotografering
Forografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Melding om vigsel og registrering

Prøvingattesten fra folkeregistermyndigheten utgjør også melding om vigsel og vigselsbok. Skjemaets del om melding om vigsel/vigselsbok skal fylles ut av vigsler. Samtlige spørsmål på vigselsmeldingen skal besvares så langt de passer. Brudefolkene og vitnene skal også undertegne vigselsmeldingen. En bekreftet kopi skal returneres til folkeregistermyndigheten senest innen tre dager.

Vigsler (ordfører/varaordfører/rådmann) skal vedlegge dokumentasjon på sitt verv.

En bekreftet kopi av skjemaet gis til brudefolkene og utgjør midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av folkeregistermyndigheten.

Kommunen har ansvar for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen