Rehabilitering er et tjenestetilbud til personer med sviktende eller nedsatt funksjon på grunn av sykdom, skade eller annet. Rehabilitering kan gis som tjeneste både gjennom opphold på institusjon eller som tverrfaglig tilbud til hjemmeboende. Tjenesten gjelder for personer i alle aldre som har vansker med å klare daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det i forbindelse med funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade. Kommunen vil foreta en faglig vurdering av behovet for rehabilitering i hver enkelt sak.