Styrer eller daglig leder

Hvis du er misfornøyd med barnehagetilbudet til barnet ditt eller bekymret for forhold i barnehagen må du ta kontakt med barnehagens styrer eller daglig leder. Det er barnehagens leder som er ansvarlig for barnehagetilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.

Barnehagens eier

Hvis du opplever at barnehagens ledelse ikke tar din bekymring eller klage på alvor kan du melde fra videre til barnehagens eier. Det er barnehageeier som er juridisk ansvarlig for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 

Det er Rakkestad kommune som eier de kommunale barnehagene, og de private barnehagene har ulike private eiere. Kontaktinformasjon om barnehageeier skal finnes på den enkelte barnehages hjemmeside.

Barnehagemyndigheten i kommunen

Hvis du opplever å ikke bli møtt på din bekymring eller klage, hverken hos styrer eller barnehageeier, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten i Rakkestad kommune via e-post postmottak@rakkestad.kommune.no. Barnehagemyndigheten har ansvar for tilsyn av alle barnehagene, og skal påse at barnehagene følger bestemmelsene i barnehageloven med forskrifter. 

Statsforvalteren

Hvis du opplever at din bekymring eller klage ikke blir møtt av barnehagemyndigheten i kommunen er det Statsforvalteren i Oslo og Viken som er siste klageinstans.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget – for generelle forhold i barnehagen

Hvis bekymringen din gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Alle barnehager har et samarbeidsutvalg som består av representanter fra eier, foreldre og ansatte i barnehagen.