Referanse på faktura

Fakturaer skal merkes med adresse som nevnt ovenfor og må inneholde ansvarsnummer til enheten som har bestilt varen/varene. Dette oppgis ved bestilling av varer, eventuelt se liste nedenfor. Hver avdeling i kommunen har sitt eget ansvarsnummer på 5 siffer. 
 

  • Dersom faktura gjelder et investeringsprosjekt er det ønskelig at også prosjektkode oppgis som referanse. Fakturaen vil da komme til godkjenning hos prosjektansvarlig i kommunen. 
     
  • Ansvarsnummeret eller prosjektnummeret må stå i feltet «BuyerRefrence» i xml-filen som sendes kommunen via aksesspunkt.
     
  • Sendes faktura som pdf skal ansvarsnummeret settes i feltet «deres ref».


Her finner du oversikt over kommunens ansvarsnummer. (PDF)


Krav til fakturaformatet

Rakkestad kommune ønsker elektroniske fakturaer og purringer i formatet EHF fra våre leverandører. Vi er registrert i ELMA, nasjonalt adresseregister for mottak av elektroniske faktura via PEPPOL infrastruktur, med adresse 945372281.
Rakkestad kommune oppfordrer alle leverandører til å sende elektronisk faktura på EHF (elektronisk handelsformat). Dersom det ikke er mulighet for elektronisk faktura, kan faktura sendes som PDF til e-post: regnskap@rakkestad.kommune.no

Eventuelle spørsmål til dette kan sendes til regnskap@rakkestad.kommune.no