Hva kreftkoordinatoren kan være

  • En ressursperson for deg som er kreftrammet eller som pårørende.

  • Gi råd, veiledning og informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, palliasjon og omsorg ved livets slutt.

  • En samtalepartner i en tøff periode i livet ditt som enten kreftrammet eller som nær pårørende til en som har kreft.

  • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester og informere deg om disse.

  • Være et bindeledd mellom deg, fastlegen, spesialisthelsetjenesten og kommunen samt formidle kontakt med de ulike tjenestene og aktuelle samarbeidspartnere.

  • Sikre oppfølging av barn og unge.

 

Kontaktinformasjon:

Gine Madsen, mandager og tirsdager fra 08- 16, Fredager i partallsuker fra 08- 16. 
Tlf. servicetorget 69225500

Lenke til brosjyre på kreftforeningens nettsider