Politikontaktens hovedoppgaver

  • Sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende strategi og politiets nærpolitirolle.
  • Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i Rakkestad kommune.
  • Være et av de viktigste kontaktpunktene mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i den Rakkestad kommune.
  • Gi råd om og følge opp riktig bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak.

 

Organisering av arbeidet

Politikontakten skal være til stede i Rakkestad kommune en eller flere dager i uken.

Politikontakten er et supplement til det øvrige kriminalitetsforebyggende arbeidet som utøves i de Rakkestad kommune. 

Samhandling

  • Politikontakten skal bidra til å få ledelsen i Rakkestad kommune og politiet  til å samarbeide og handle helhetlig. 
  • Det tilstrebes å lage en kriminalitetsforebyggende handlingsplan som er forankret i politirådet i Rakkestad kommune.
  • Vil samarbeide tett med kommunens SLT-koordinator Ranveig Hansen.
  • Politikontakten skal også samhandle med lokalt næringsliv og de frivillige organisasjonene.