Barn og voksne fra de fem barnehagene møtte representanter fra Østfold fylkeskommune og ordfører Ellen Solbrække i Degerneshallen i formiddag. 

Over lang tid har barnehagene jobbet med å oppfylle kriteriene for å synliggjøre og systematisere arbeidet med å kvalitetssikre arbeidet som barnehagene gjør som helsefremmende virksomheter.

Diplom.jpg

Helsefremmende barnehager er barnehager som styrker barnas fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus på det sosiale og fysiske miljøet, innholdet og arbeidet i barnehagen, samt å ha systematisk forankring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet.