Familiesenteret gir et tilbud til mennesker i alle aldre - på ett sted.
Her finner du:

  • helsestasjon 
  • barnevern 
  • barne-og ungdomsteam 
  • psykisk helse 
  • fysio- og ergoterapitjenester
  • samt miljøarbeid og aktivisering i grupper.


Rakkestad Frivillig Sentral og dagsentertilbudet i Dorkas Kafé er også å finne på Familiesenteret.

 

Linker: