Vårt arbeid med universell utforming (uu) av ikt

Rakkestad kommune går systematisk gjennom de kommunale nettsidene og endrer innhold der det er behov. For alt nytt innhold som publiseres, har vi fokus på at uu-krav skal oppfylles.

Tilgjengelighetserklæringer

Tilgjengelighetserklæring for Rakkestad.kommune.no

Rakkestad kommune benytter Custom Publish som leverandør av kommunens nettsider.

Informasjon om underdomener

Rakkestad kommune har flere  underdomener under vår hovedside www.rakkestad.kommune.no. Underdomenene vil ha samme tilgjengelighetserklæring som hovedsiden.

Følgende er publisert som underdomener til hovednettsiden:

  • BTI Rakkestad

Andre tilgjengelighetserklæringer tilknyttet vår nettside

Tilgjengelighetserklæring for skjema.no - skjemaportalen for Rakkestad kommune

Rakkestad kommune benytter skjema.no fra Prokom Sem&Stenersen til digitale skjemaer for publikum.

Tilgjengelighetserklæring for Bookup.no - nettsted for booking av lokaler

Rakkestad kommune benytter Bookup.no fra Prokom Sem&Stenersen som portal for booking av kommunale lokaler. 

Tilgjengelighetserklæring for Ledsagerbevis - app for android og ios

Rakkestad kommune benytter ledsagerbevis.no fra KS til å utstede, og sende ut digitale ledsagerbevis til egen app og nettside.

Tilgjengelighetserklæring for Kommune-Kari - chatfunksjon på nettsiden

Rakkestad kommune benytter Kommune-Kari fra Prokom Sem&Stenersen til digital chat med innbyggere og andre.

Tilgjengelighetserklæring for Elements publikum - politisk møtekalender

Rakkestad kommune benytter elementscloud.no sin politiske møtekalender med tilhørende saksdokumenter og protokoll integrert i vår nettside.

Tilgjengelighetserklæring for www.rakkestadkulturhus.no

Nettsiden til Rakkestad kulturhus leveres av firmaet Dialog exe AS.

Tilgjengelighetserklæring fra EasyCruit rekrutteringsmodul

Rakkestad kommune bruker Easycruit fra Visma som rekrutteringsmodul.

Dokumenter

Det er store utfordringer med å tilpasse dokumenter slik at de oppfyller krav til universell utforming. Vi tilpasser de mest brukte dokumentene til de nye kravene og har fokus på at alle nye dokumenter oppfyller kravene.

Les mer om tilgjengelighetserklæringer på uutilsynet sine nettsider