Rakkestad kommune har en grunnberedskap generelt mot dataangrep. Det er gjort mange gode tiltak og det vurderes løpende ytterligere tiltak. Det er et kontinuerlig arbeid.

Kommunen er i beredskap når det gjelder cyberkriminalitet, og NSM anbefaler at virksomheter og institusjoner er ekstra påpasselige for slike aksjoner.

Som privatperson kan du være ekstra påpasselig med hva du klikker på i e-post-vedlegg, sosiale medier og på usikre nettsider. Følg generelle råd for passordbeskyttelse og datasikkerhet. Pass også på hva du deler videre i sosiale medier. Det pågår en kamp om sannheten, og det er lett å bli misbrukt. 

Les mer om datasikkerhet på NSM.no