Den formelle godkjenningen av adoptivforeldre gjøres av norske myndigheter ved ett av de fem regionkontorene under Statens barnevern og familievern (Adopsjon - Bufetat)