Kjøkkenet på Skautun

Kjøkkenet lager mat til hjemmeboende, beboere på omsorgsboliger og pasienter og beboere på sykehjemmet.

Vaskeriet på Skautun

Vaskeriet vasker tøy til beboere og pasienter på sykehjemmet og omsorgsboliger og til hjemmeboende.

Alt tøy må merkes med fullt navn.

Skautun sitt utemiljø og hjelpetilbud

Skautun har et utemiljø med en sansehage som er til stor glede for beboerne i sykehjemmet og nærliggende omsorgboliger. Frivillige står for ulike arrangement og besøkstjeneste.

Skautun har tilbud om frisør og fotpleie.

Miljøbasen ved Skautun

Miljøbasen tilbyr dagtilbud for hjemmeboende og miljøaktiviteter for beboerne i sykehjemmet og omsorgsboligene.

Tildelingsutvalget

Tildelingsutvalget behandler søknader av ulike typer opphold ved Skautun. 

Tildelingsutvalget består av:

Kommunelege, sykehjemslege, seksjonsleder hjembaserte tjenester og seksjonsleder Skautun.
Andre møtende er enhetsledere i hjembaserte tjenester og Skautun, samt fysioterapeut.

Søke om plass?

Søke om plass?

  • Se "Skjema" - fyll ut "Helse- og omsorgstjenester - søknad"
  • Søknaden sendes ferdig utfylt og signert til: Postmottak Rakkestad kommune, postboks 264, 1891 Rakkestad