Skautun rehabilitering- og omsorgssenter kan tilby ulike type opphold

De ulike type opphold er fordelt på følgende avdelinger/enheter:

  • Langtidsenhet som består av langtidsplasser: Avd. C, avd. D og avd. Lyngen.
  • Korttidsenheten som består av ulike typer korttidsplasser: Avd. A og avd. E.
  • Demensenheten som består av langtidsplasser skjermet enhet: Avd. B.
  • Miljøbasen tilbyr dagtilbud for hjemmeboende og miljøaktiviteter for beboerne i sykehjemmet og omsorgsboligene.

 

Kjøkkenet på Skautun

Kjøkkenet på Skautun produserer mat både til sykehjemmet, omsorgsboligene, hjemmeboende og velferdssentrene.

Behovsvurdering og vedtak om mat til beboere i omsorgsboliger og hjemmeboende saksbehandles av Seksjon hjembaserte tjenester.

Skautun har eget vaskeri

Skautun har eget vaskeri som vasker bl.a. privattøy til beboere i sykehjemmet og brukere som har tjenester i hjembaserte tjenester.

Det tøyet som du har med deg til Skautun må være merket med fullt navn før du kommer til et opphold. Behovsvurdering og vedtak om vask av tøy til beboere i omsorgsboliger og hjemmeboende saksbehandles av Seksjon hjembaserte tjenester.
 


 

Skautun har et utemiljø med en sansehage og ulike arrangement og hjelpetilbud

Skautun har et utemiljø med en sansehage som er til stor glede for beboerne i sykehjemmet og nærliggende omsorgboliger.
Frivillige står også for ulike arrangement, besøkstjeneste, salgstralle en gang i uka.

Skautun har også tilbud om frisør og fotpleie.

Miljøbasen ved Skautun

Miljøbasen tilbyr dagtilbud for hjemmeboende og miljøaktiviteter for beboerne i sykehjemmet og omsorgsboligene og er en sosial møteplass.

Her kan det være aktiviteter som trim, spill, quiz, steke vafler og sosialt over litt kaffemat.

 

Tildelingsutvalget

Tildelingsutvalget behandler søknader av ulike typer opphold ved Skautun. 

Tildelingsutvalget består av:

Kommunelege, sykehjemslege, seksjonsleder hjembaserte tjenester og seksjonsleder Skautun.
Andre møtende er enhetsledere i hjembaserte tjenester og Skautun, samt fysioterapeut.