Rakkestad har mange lag og foreninger som gir et variert tilbud til barn og unge.

Turn, fotball, håndball, friidrett er noen av områdene en kan velge å utfolde seg i.

Via vår nettside Lag og foreninger - idrett, sport og fysisk aktivitet kan du finne informasjon for å komme i kontakt
med de ulike laga og foreningene vi har i bygda vår.