Endringen i avfallsbeholder vil medføre en økning i renovasjonsgebyr på 1.760,- kr/år. Det økte gebyret reflekterer vår kostnad ved å tømme en større beholder og behandle et potensielt større avfallsvolum. Byttet av avfallsbeholder medfører ingen andre økte kostnader for deg som abonnent utover økningen i renovasjonsavgift.

Dersom du ønsker å bestille en beholder i økt volum kan du legge inn melding på appen «Min Renovasjon», eller henvende deg til servicekontoret via epost (postmottak@rakkestad.kommune.no), telefon eller brev.

Etter vi har mottatt din henvendelse om bytte av beholder vil du få et brev om økningen i renovasjonsavgift. Renovatøren vil deretter hente inn din gamle restavfallsbeholder på 140L og sette ut en ny på 240L.