Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Har du helserelaterte spørsmål om koronaviruset Covid-19 må du ringe din fastlege. For generelle
spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatelefon 815 55 015 åpent fra kl 08.00 - 20.00.
:

Ikke ring fastlegen for å få svar på din prøve, du blir oppringt.
Har du andre spørsmål til prøvesvaret du har fått må du ringe fastlegen din.

Når får du svar:

 • Prøver tatt mandag, tirsdag og onsdag
  • Positive svar innen 24 timer
  • Negative svar innen 48 timer
 • Prøver tatt torsdag
  • Positive svar innen 24 timer
  • Negative svar - påfølgende mandag
 • Prøver tatt fredag
  • Positive svar påfølgende mandag
  • Negative svar påfølgende tirsdag
 • Prøver tatt i helgene svares ut av legevakt/sykehus.

Sykehuset Østfold, Kalnes analyserer ikke prøver i helgene.

Svar på prøver kommer til kommuneoverlegen på kvelden og formidles til smittevernkontoret påfølgende arbeidsdag. 

 

 

Les mer...

Nye Skautun

Reguleringsplan for Skautun er igangsatt. 
Det er avholdt informasjonsmøte med berørte naboer.
Mange innspill er mottatt. Innspillene er vurdert av reguleringsarkitekt
"Detaljreguleringsplan for Skautunområdet - fastsetting av planprogram" skal til politisk behandling i løpet av 2019.
Planarbeidet fortsetter utover i 2020.
Det er tegnet ut 2 forskjellige forslag til modeller for det nye sykehjemmet. Dette gjenstår mye arbeid med  å fastsette innholdet.
Tegningene er ikke endelige og er ikke vedtatt.
Avstand til naboer, Fladstadparken og adkomst og parkering til det nye sykehjemmet er innarbeidet i de nye forslagene. 
De ansatte på Skautun innvolveres og deltar med innspill og forslag i de ulike faser av prosjektet.