Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nye Skautun

Reguleringsplan for Skautun er igangsatt. 
Det er avholdt informasjonsmøte med berørte naboer.
Mange innspill er mottatt. Innspillene er vurdert av reguleringsarkitekt
"Detaljreguleringsplan for Skautunområdet - fastsetting av planprogram" skal til politisk behandling i løpet av 2019.
Planarbeidet fortsetter utover i 2020.
Det er tegnet ut 2 forskjellige forslag til modeller for det nye sykehjemmet. Dette gjenstår mye arbeid med  å fastsette innholdet.
Tegningene er ikke endelige og er ikke vedtatt.
Avstand til naboer, Fladstadparken og adkomst og parkering til det nye sykehjemmet er innarbeidet i de nye forslagene. 
De ansatte på Skautun innvolveres og deltar med innspill og forslag i de ulike faser av prosjektet.