Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Har du helserelaterte spørsmål ifm Koronavirusutbruddet; ring Rakkestad kommune på 45 97 58 52 mandag til fredag mellom 08.00 - 16.00:

Nye Skautun

Reguleringsplan for Skautun er igangsatt. 
Det er avholdt informasjonsmøte med berørte naboer.
Mange innspill er mottatt. Innspillene er vurdert av reguleringsarkitekt
"Detaljreguleringsplan for Skautunområdet - fastsetting av planprogram" skal til politisk behandling i løpet av 2019.
Planarbeidet fortsetter utover i 2020.
Det er tegnet ut 2 forskjellige forslag til modeller for det nye sykehjemmet. Dette gjenstår mye arbeid med  å fastsette innholdet.
Tegningene er ikke endelige og er ikke vedtatt.
Avstand til naboer, Fladstadparken og adkomst og parkering til det nye sykehjemmet er innarbeidet i de nye forslagene. 
De ansatte på Skautun innvolveres og deltar med innspill og forslag i de ulike faser av prosjektet.