Jakt på villsvin i Rakkestad kommuneskoger

Rakkestad kommuneskog har 4 skogteiger i området der det finnes villsvin, 
Ved kjøp av fellingsrett på rådyr i både bukkejakta og den ordinære jakta har du også rett til å felle villsvin.   Det er kun tillatt å felle unggris opp til 70 kilo - og selvsagt med godkjent våpen.  Villsvinfelling betales med kr 65 pr kg slaktevekt inkl mva.