Jakt på villsvin i Rakkestad kommuneskoger

Rakkestad kommuneskog har 4 skogteiger i området der det finnes villsvin, 
Ved kjøp av fellingsrett på rådyr i både bukkejakta og den ordinære jakta har du også rett til å felle villsvin.

Meld inn skutt villsvin og få godtgjørelse - gjelder for kommuneskogen

Jegere som feller villsvin i kommuneskogen, kan melde dette inn via Hjorteviltregisteret.
Som et ledd i sykdomsovervåkingen, SKAL jegere som feller villsvin i kommuneskogen ta prøver fra alle felte dyr og sende inn til Veterinærinstituttet for analyser. Les mer på Mattilsynets nettsider. Jegere som sender inn fullstendige prøvesett, får undersøkt slaktet for trikiner kostnadsfritt