Bøndene i kommunen står for ca. 7% av hveteproduksjonen i landet.

Ved siden av korndyrking er svine- og fjørfeproduksjon viktige næringer i landbruket.

Melkeproduksjon har gått tilbake de siste årene, mens interessen for kjøttfe er økende.