Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Jordbruk

Rakkestad er en av landets største jordbrukskommuner.

Rakkestad er en jordbrukskommune med et dyrka areal på ca 110 000 daa. Bøndene i kommunen står for ca. 7% av hveteproduksjonen i landet.
Ved siden av korndyrking er svine- og fjørfeproduksjon viktige næringer i landbruket. Melkeproduksjon har gått tilbake de siste årene, mens interessen for kjøttfe er økende.

Kontakt:
Servicekontoret
tlf. 69 22 55 00
e-post: postmottak@rakkestad.kommune.no

Kuer