Normalt må den som overtar en landbrukseiendom konsesjonsfritt bosette seg på eiendommen innen 1 år og bo der og drive den i minst 5 år sammenhengende.

Eieren kan oppfylle driveplikten på to måter:

  • Ved å drive eiendommen selv eller ved å leie bort jordbruksarealet som tilleggsjord til annen landbrukseiendom i minst 10 år. Slik leieavtale skal godkjennes av kommunen.
  • Ved konsesjonspliktig omsetning av landbrukseiendom må det i hvert enkelt tilfelle vurderes om det er nødvendig med personlig bo- og driveplikt for den nye eieren.

Vanligvis setter kommunen vilkår om 5 års bo- og driveplikt.
Driveplikten kan ikke oppfylles ved bortleie i slike saker.

Ønske om helt eller delvis fritak fra bo- og/eller driveplikten ?

Det kan søkes om helt eller delvis fritak driveplikten.
Du søker da via elektronisk skjema nederst på siden - "Skjema" og "Driveplikt - søknad om fritak"

Det kan søkes om utsettelse/fritak fra boplikten ved å sende en skriftlig søknad til : Rakkestad kommune.
Merkes: Fritak boplikt.

Alle saker om bo- og driveplikt behandles først i kommunen.