Kulturminner i Indre Østfold

I Indre Østfold finnes det mange spor etter gammel bosetning fra stein- og bronsealderen. Nyere kulturminner som bygninger tilknyttet gårdsdrift og andre primærnæringer finnes også i rikt antall, og utgjør en viktig del av det miljøet man opplever i kommunene.

Dersom man setter seg inn i regionens kulturmiljø vil man kunne se sammenhengen og helheten som de forskjellige enkeltobjektene utgjør.