Her er noen viktige punkter:

Vedtatt i kommunestyret

Igangsetting av utarbeidelse av en veteranplan ble vedtatt i kommunestyret den 21. mars.


Åpent møte

Det ble avholdt et møte 21. mai, hvor Steffen Tjerbo og Hans Petter Ringstad, som er med i arbeidsgruppen, fikk innspill og tilbakemeldinger fra bl.a. veteraner bosatt i Rakkestad på hvordan det er hensiktmessig å utvikle planen videre.

Innhold og oppfølging

Tjerbo og Ringstad presentere et utkast til hvordan de tenker seg innholdet i veteranplanen, samt hvordan den skal følges opp frem til politisk behandling.

Ønsker du å komme i kontakt med arbeidsgruppen kan du ringe servicekontoret mandag til fredag mellom 10.00-11.30 og 12.00-14.00 eller sende epost til Veterankontakt


Dette initiativet er en viktig anerkjennelse av veteranenes innsats, og det viser kommunens ansvar for å støtte dem