Dersom du blir akutt syk på dagtid, ta kontakt med fastlegen din.
Alle fastleger skal ha timer for øyeblikkelig hjelp.