EE-avfall

elektriskogelektroniskavfall.png  smaaelapparater.png  storehvitevarer.png  tvogmonitorer.png

Elektrisk og elektronisk avfall omfatter alle produkter som bruker eller leder strøm.
Kan som hovedregel leveres gratis til forhandler uten krav om nytt kjøp.

Privatpersoner kan levere EE-avfall gratis på Kopla.    

Symbol kuldemøbler

Kuldemøbler

Kuldemøbler er blant annet frysere og kjøleskap.

Privatpersoner kan levere kuldemøbler gratis på Kopla.

symbol vindu PCB

Vinduer med PCB.

Isolerglass med PCB kan leveres på Kopla. Lever ruten hel, med ramme.
De fleste isolerglassruter produsert mellom 1965 - 1975 inneholder miljøgiften PCB i forseglingen.

På metall-listen mellom glasslagene finner du som regel påstemplet produksjonsår/-dato og hvem som har 
produsert vinduet. Finner du ikke årstallet, men har mistanke om innhold av PCB, må vinduet leveres godkjent mottak for farlig avfall.

Privatpersoner kan levere PCB-ruter gratis på Kopla.

symbol vindu klorparafin

Vinduer med klorparafiner.

Isolerglass med klorparafiner kan leveres på Kopla. Lever ruten hel, med ramme.

De fleste isolerglassruter produsert mellom 1976 - 1990 inneholder klorparafiner.
På metall-listen mellom glasslagene finner du som regel påstemplet produksjonsår/-dato og hvem som har 
produsert vinduet. Finner du ikke årstallet, men har mistanke om innhold av PCB, må vinduet leveres godkjent mottak for farlig avfall.

Privatpersoner kan levere vinduer med klorparafiner gratis på Kopla.

Metall

metall.png  engangsgrill.png

Ulike typer metall kan leveres på Kopla.

Egne priser på: Renovasjonsavgifter Rakkestad kommune

Symbol hageavfall

Hageavfall

Privatpersoner kan levere hageavfall gratis på Kopla.

Symbol rene masser

Rene masser

Rene masser, masser, som f.eks. sprengstein, leire og sand kan leveres på Kopla.

Egne priser på: Renovasjonsavgifter Rakkestad kommune

Landbruksplast / Storsekker

landbruksfolie.png  ppsekk1.png

Landbruksplast kan leveres gratis på Kopla i åpningstiden.
Landbruksplasten må være rengjort, dvs. den skal være fri for jord, stein, streng, tau, planker etc.
Den skal også være sortert og buntet.

Plasten sorteres i følgende 4 fraksjoner:

  1. Rundballefolie
  2. Emballasjesekker (annen folie)
  3. Yttersekker og innersekker ( Big-bag sekker)
  4. Emballasje plastkanner.
  5. Plastrør fra rundballefolie.(kontakt betjening)

Følgende plasttyper kan IKKE leveres igjennom landbruksplastordningen:
Plasttau og husholdningsplast.

Landbruksplast som IKKE er rengjort, sortert og buntet vil bli AVVIST, eventuelt deponert mot vanlig gebyrsats.

Avfall til deponi

Omlastes og transporteres videre til godkjent mottak

Avfallet skal IKKE inneholde farlig avfall, EE-avfall eller kuldemøbler.

Egne priser på: Renovasjonsavgifter Rakkestad kommune.