Symbol returpunkt

Levering av glass- og metallemballasje fra privathusholdninger

Innsamlingspunkter på 4 steder i kommunen, disse er plassert ved:
Rema 1000 Skogveien, Parkringsplass gamle Bergenhus skole, Coop Marked i Degernes og Kopla renovasjonsplass.
Du behøver ikke sortere i klar og farga glassemballasje, men hive dette sammen.
Metall er emballasje av metall som f.eks. hermetikkbokser.
NB! Det skal ikke kastes ildfaste former, lysstoffrør, lyspærer, keramikk, porselen, vindusglass, glassboller, glassvaser, stekepanner, gryter, kniver o.l. i innsamlingsbeholderne.

 

Levering av papp og pair eller farlig avfall fra privathusholdninger

Papp- og papir kan leveres i tilegnet kontainer på Kopla Renovasjonsplass.
Ta kontakt med personalet for levering av farlig avfall.

Annet farlig avfall er for eksempel malingsrester, oljerester, plantevernmidler og løsemidler. Farlig avfall er gratis for private å levere på Kopla.
Næringsdrivende kan levere farlig avfall på Kopla.
Symbol Farlig avfall Symbol maling lim lakk Symbol kvikksølvtermometer Symbol løsemidler symbol spillolje symbol plantevernmidler

EE-avfall

elektriskogelektroniskavfall.png  smaaelapparater.png  storehvitevarer.png  tvogmonitorer.png Symbol lysstoffrør

EE-avfall er alle elektroniske produkter som går på strøm eller batteri, som mobiltelefoner, lyspærer, blinkesko osv. Disse inneholder miljøgifter som bly, kvikksølv, kadmium, krom, bromerte flammehemmere, PCB og radioaktive stoffer. Dette er miljøgifter som kan skade mennesker, dyr og natur når de havner i restavfallet. Riktig levering sikrer miljøvennlig behandling og gjenvinning.

Sparepærer er Lyspære, sparepære og lysrør som sorteres som Elektronikk eller Farlig avfall.
Gjelder alle slags lyspærer inkludert LED-pærer. Pærene kan leveres tilbake til en butikk som selger lyspærer. Sparepærer og lysrør kan også leveres som farlig avfall fordi de inneholder kvikksølv.
Det er ikke krav om at man må kjøpe nye produkter for å få levere EE-avfall, og EE-avfallet må ikke ha vært kjøpt i den butikken du leverer det til.

Privatpersoner kan levere EE-avfall gratis på Kopla.    

Symbol kuldemøbler

Kuldemøbler

Kuldemøbler er blant annet frysere og kjøleskap.

Privatpersoner kan levere kuldemøbler gratis på Kopla.

symbol vindu PCB

Vinduer med PCB.

Isolerglass med PCB kan leveres på Kopla. Lever ruten hel, med ramme.
De fleste isolerglassruter produsert mellom 1965 - 1975 inneholder miljøgiften PCB i forseglingen.

På metall-listen mellom glasslagene finner du som regel påstemplet produksjonsår/-dato og hvem som har 
produsert vinduet. Finner du ikke årstallet, men har mistanke om innhold av PCB, må vinduet leveres godkjent mottak for farlig avfall.

Privatpersoner kan levere PCB-ruter gratis på Kopla.

symbol vindu klorparafin

Vinduer med klorparafiner.

Isolerglass med klorparafiner kan leveres på Kopla. Lever ruten hel, med ramme.

De fleste isolerglassruter produsert mellom 1976 - 1990 inneholder klorparafiner.
På metall-listen mellom glasslagene finner du som regel påstemplet produksjonsår/-dato og hvem som har 
produsert vinduet. Finner du ikke årstallet, men har mistanke om innhold av PCB, må vinduet leveres godkjent mottak for farlig avfall.

Privatpersoner kan levere vinduer med klorparafiner gratis på Kopla.

Metall

metall.png  engangsgrill.png

Ulike typer metall kan leveres på Kopla.

Egne priser på: Renovasjonsavgifter Rakkestad kommune

Symbol hageavfall

Hageavfall

Privatpersoner kan levere hageavfall gratis på Kopla.

Symbol rene masser

Rene masser

Rene masser, masser, som f.eks. sprengstein, leire og sand kan leveres på Kopla.

Egne priser på: Renovasjonsavgifter Rakkestad kommune

Landbruksplast / Storsekker

landbruksfolie.png  ppsekk1.png

Landbruksplast kan leveres gratis på Kopla i åpningstiden.
Landbruksplasten må være rengjort, dvs. den skal være fri for jord, stein, streng, tau, planker etc.
Den skal også være sortert og buntet.

Plasten sorteres i følgende 4 fraksjoner:

 1. Rundballefolie
 2. Emballasjesekker (annen folie)
 3. Yttersekker og innersekker ( Big-bag sekker)
 4. Emballasje plastkanner.
 5. Plastrør fra rundballefolie.(kontakt betjening)

Følgende plasttyper kan IKKE leveres igjennom landbruksplastordningen:
Plasttau og husholdningsplast.

Landbruksplast som IKKE er rengjort, sortert og buntet vil bli AVVIST, eventuelt deponert mot vanlig gebyrsats.

Avfall til deponi

Omlastes og transporteres videre til godkjent mottak

Avfallet skal IKKE inneholde farlig avfall, EE-avfall eller kuldemøbler.

Egne priser på: Renovasjonsavgifter Rakkestad kommune.

Kopla tar og imot : EPS/isopor, Gips, hardplast og hard plastemballasje

isopor.png  gips.png  hardplast1.png  hardplastemballasje.png
 

Alt av gipsavfall kan leveres, det har ingen betydning for gjenvinning om avfallet opprinnelig kommer fra gips laget av naturen eller fra FGD /DSG industrigips.

Gips som kan gjenvinnes:

 • Avkapp fra nye plater
 • Gips fra riving
 • Utvendige plater
 • Gulvgips
 • Gipsblokker
 • Diverse gips

Krav til gipsen:

 • Den skal være ren for isolering, stålskinner, tre og plast m.m.
 • Det skal ikke være klinkerfliser på gipsen
 • Asbestholdige materialer aksepteres ikke, og vil bli avvist

Gipsavfallet blir malt opp til pulver. Pulveret går inn og erstatter en del av jomfruelig gipsråstoff i produksjonen av nye gipsplater.