Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Tjenester ved Familiesenteret

Ved Familiesenteret i Skogveien 9, Rakkestad finnes det en rekke aktiviteter, kurs, behandling og veiledning som innbyggere kan delta på.
Kontakt- og søkeinformasjon står på de ulike tjenestene - eller du kan ta kontakt via Servicekontoret tlf. 69 22 55 00 så vil de sette deg til rette kontaktperson.

Følg linkene her så kommer du inn på infosidene deres:

Fysio- og ergoterapitjenesten 

 • Barn
  • ​6-ukesgruppe med fysioterapeut
  • Åpen dør fysioterapeut på helsestasjonen
  • Åpen dør fysioterapeut på skolene
 • Voksne
  • Fallforebyggende treningsgruppe
  • Gågruppe i Rakkestad på tirsdager
  • Helsefremmende hjemmebesøk 80 +
  • Hverdagsrehabilitering
  • Sittetrim Skautun
  • Styrke- og balansegruppe
  • Takk bare bra - kurs
  • Årlig info-dag for 75-åringer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

 • Barselgrupper
 • BUPP lavterskel
 • Ekstrakonsultasjoner ved behov
 • Foreldrekurs minoritetsversjon (ICDP)
 • Foreldrekurs trygghetssirkelen (COS-P)
 • Foreldreveiledning
 • Friskliv for barn, tilbud til familier som har barn med overvekt og fedme
 • Fødselsforberedende kurs
 • Førstehjelpskurs for sped- og småbarnsforeldre
 • Helseopplysning/undervisning
 • Helsestasjon for ungdom (HFU)
 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • P.I.S grupper – for elever med to hjem
 • Psykologisk førstehjelp
 • Synsundersøkelse, hørselstest, vekt- og lengdemåling
 • Åpen dør grunnskolen
 • Åpen veietid for sped- og småbarnsforeldre

Psykisk helsearbeid og rustjeneste

 • Bilgruppe
 • Foreldreveiledning
 • Hverdagsglede
 • Individuelle samtaler
 • Kort og godt, gruppe for scrapbooking
 • Kurs i belastningsmestring (KIB)
 • Kurs i depresjonsmestring (KID)
 • LOS, for å forhindre drop-out blant skoleelever
 • Medi-yoga
 • NADA øre-akupunktur
 • Oasen - en sosial møteplass
 • Pip-klubben
 • Sinnemestringskurs (Brøset-modellen)
 • Tilbake til nåtid (psykoedukativt kurs for kompleks PTSD)
 • Trinnvis sammen (tidlig hjelp til traumeutsatte barn, 7 -12 år)
 • Turgruppe

Kommunepsykologen

Barnevernstjenesten

 • Anonyme bekymringsdrøftinger
 • Etter mottatt bekymringsmelding og endt undersøkelse kan det iverksettes ulike hjelpetiltak ut fra barnets og familiens behov
 • Generell råd og veiledning

Rakkestad frivilligsentral

 • HSF Rakkestad - Home-Start Familiekontakten 
 • Aktiviteter man bare kan møte opp på (krever ikke påmelding. Tidspunkt annonsert på kommunens hjemmeside under “Frivilligsentralens aktiviteter”
 • Kurs i nettbrett: mandag, onsdag og fredag (krever påmelding)
 • Snekkerverksted som passer bra for små grupper.
 • Mandag: Syklubb, Bowls (Rakkestad hallen), Spillgruppe, dart, brettspill etc., Sjakk (kveldstid)
 • Tirsdag: Pensjonist kor, Gågruppe (samarbeid med fysio), Seniornett (PC) annen hver uke
 • Onsdag: Bingo, Bowls (Rakkestad hallen)
 • Torsdag: Seniordans
 • Fredag: Fredagstreffen sosialt samvær med lunsj som avsluttes med trening v/ fysioterapeut
 • Utlånsrom med alt du trenger til aktivitet ute

Tjenester man bør kjenne til fra NAV:

 • Privatperson (nav.no)
 • Økonomisk rådgivning, fra 15 års alder
 • Diverse tilbud og tiltak ut fra individuelle behov
 • NAV og Familiesenteret samarbeider gjerne hvis du ønsker det