Samarbeid mellom to og to abonnenter

Dette samarbeidet innebærer at to abonnenter går sammen om å dele på utstyret som en husstand vanligvis får utlevert.

  • Partene i samarbeidet vil ikke få utlevert større avfallsbeholdere.
  • Et samarbeid mellom to og to tilgodesees i dag med 20% reduksjon av renovasjonsgebyret

Samarbeid mellom tre og tre abonnenter

Dette samarbeidet innebærer at tre abonnenter går sammen om å dele på færre, men større avfallsbeholdere.

  • Denne løsningen fører til en reduksjon fra seks til to avfallsbeholdere for deltagerne i samarbeidet, men gir fortsatt hver abonnent et forholdsvis stort avfallsvolum.
  • Et samarbeid tre og tre tilgodesees i dag med 15% reduksjon av renovasjonsgebyret

Hvordan tegne samarbeid for renovasjon

For å tegne et samarbeid må abonnentene fylle ut skjemaet: Avtale om samarbeid om antall oppsamlingsenheter for husholdningsavfall.PDF.
Skjemaet kan leveres til servicekontoret eller sendes kommunens postmottak.