Hva kreftkoordinatoren kan være

  • En ressursperson for deg som er kreftrammet eller som pårørende.
  • Gi råd, veiledning og informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, palliasjon og omsorg ved livets slutt.
  • En samtalepartner i en tøff periode i livet ditt som enten kreftrammet eller som nær pårørende til en som har kreft.
  • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester og informere deg om disse.
  • Være et bindeledd mellom deg, fastlegen, spesialisthelsetjenesten og kommunen samt formidle kontakt med de ulike tjenestene og aktuelle samarbeidspartnere.
  • Sikre oppfølging av barn og unge.
     

Kontaktinformasjon:

Gine Madsen
Mandager og tirsdager fra 08- 16, Fredager i partallsuker fra 08- 16. 
Tlf. servicekontoret 69 22 55 00.

Lenke til brosjyre på kreftforeningens nettsider